MENU
DE EN NL

Colofon


Voor de inhoud van de website zijn verantwoordelijk

Milchbar & Gerlosperle
Familie Stattmann
A- 6281 Gerlos 202
Tel.: +43 5284 5283
E-mail: info@milchbar.at

UID-Nr. ATU49865203

Realisatie website, Corporate Design en Grafisch ontwerp

netwerk Kreidl GmbH & CO KG
Internet Werbeagentur Dorfstrasse 16
A-6275 Stumm im Zillertal Österreich
www.netwerk.at

Foto's

Familie Stattmann
Zillertal Tourismus GmbH
Zillertal Arena

Platform for online dispute resolution by the European Commission

http://ec.europa.eu/consumers/odr/

Toepassingsgebied

Deze privacyverklaring informeert gebruikers over de manier, de omvang en het doel van het samenstellen en gebruik van persoonsinformatie door de verantwoordelijke aanbieder. De juridische basisprincipes van het privacybeleid bevinden zich in het Bundesdatenschutzgesetz (BDSG) en Telemediengesetz (TMG). 

Toegangsgegevens/Server logfiles

De aanbieder (respectievelijk zijn webprovider) verzamelt gegevens over elke toegang tot het aanbod (zogenaamde server log files). Tot de toegangsgegevens behoren: de naam van de bezochte website, bestand, datum en tijdstip van het bezoek, hoeveelheid overdrachtsgegevens, melding over succesvolle afroep, browsertype en versie, het besturingssysteem van de gebruiker, referrer URL (de daarvoor bezochte pagina). IP adres en de aanvragende provider. De aanbieder gebruikt de protocolgegevens voor statistische analyses met als doel de optimalisering van de werking en betrouwbaarheid van het aanbod. De aanbieder behoudt zich het recht voor, de protocolgegevens naderhand te controleren, wanneer als gevolg van specifieke aanwijzingen een redelijk vermoeden van een onrechtmatig gebruik bestaat. 

Omgang met persoonsgerelateerde gegevens

Persoonsgerelateerde gegevens zijn gegevens, met behulp waarvan een persoon identificeerbaar is, dus gegevens die tot een persoon herleid kunnen worden. Daartoe behoren de naam, het e-mail adres of het telefoonnummer. Maar ook gegevens over voorkeuren, hobby's, lidmaatschappen of welke websites iemand heeft bekeken behoren tot persoonsgerelateerde gegevens. Persoonsgerelateerde gegevens worden door de aanbieder alleen dan geregistreerd, gebruikt en aan derden doorgegeven wanneer dit wettelijk toegestaan wordt of vrijwillig door gebruiker toegestaan wordt en wanneer de gebruiker daarmee uitdrukkelijk instemt. 

Contact

Bij contactopname met de aanbieder (bijvoorbeeld via contactformulier of e-mail) worden de gegevens van de gebruikers voor verwerking van de aanvraag en voor het geval dat aansluitend vragen ontstaan, opgeslagen. 

Newsletter

Met de nieuwsbrief willen we u over ons en over onze aanbiedingen informeren. Wanneer u de nieuwsbrief wilt ontvangen, hebben wij een geldig e-mail adres nodig alsmede informatie, waarmee de provider kan controleren of de gebruiker de eigenaar is van het aangegeven e-mail adres of de eigenaar van het aangegeven adres zijn toestemming verleent, om de nieuwsbrief te ontvangen. Verdere gegevens zullen niet verzameld worden. Deze gegevens zullen alleen voor het versturen van de nieuwsbrief worden gebruikt en niet aan derden worden verstrekt. Wanneer u zich voor de nieuwsbrief aanmeldt, zullen we uw IP adres en de aanmeldingsdatum opslaan. Het opslaan wordt alleen gedaan voor administratieve doeleinden, voor het geval dat een derde partij misbruik maakt van een e-mail adres en inlogt zonder dat de persoon, waarvoor de nieuwsbrief is bestemd, daarvan op de hoogte is. Uw toestemming voor het opslaan van gegevens, van het e-mail adres alsmede voor het gebruik daarvan om de nieuwsbrief te versturen kan op ieder moment herroepen worden. Deze herroeping kan doorgegeven worden via een link in de nieuwsbrief, of in uw profiel of door mededeling via bovengenoemd contactadres.

Insluiting van diensten en inhoud van derden

Het kan voorkomen dat inhoud van derden, zoals bijvoorbeeld video's van YouTube, kaartenmateriaal van Google-kaarten, RSS-feeds of afbeeldingen van andere website geïntegreerd worden in ons online aanbod. Dit kan altijd alleen wanneer de aanbieder van deze inhoud (hierna omschreven als "derde partij") het IP-adres van de gebruiker gebruikt. Zonder het IP-adres kan een derde partij de inhoud niet naar de browser van de desbetreffende gebruiker versturen. het IP-adres is daarmee voor de weergave van deze inhoud noodzakelijk. Wij proberen alleen gebruik te maken van dergelijke inhoud, wanneer derde partijen het IP adres alleen voor het versturen van de inhoud gebruikt. Wij hebben er echter geen invloed op, indien de derde partij het IP adres bijv. voor statistische doeleinden opslaat. Mocht dit echter gebeuren en ons bekend zijn, dan informeren wij de gebruiker daarover. 

Cookies

Cookies zijn kleine bestanden, die het mogelijk maken, specifieke informatie op te slaan, die op het apparaat dat dan door gebruiker (PC, smartphone, etc.) gebruikt wordt betrekking hebben. Enerzijds hebben zij een ondersteunende functie m.b.t. de gebruiksvriendelijkheid van websites en dus voor de gebruikers (bijv. door het opslaan van login gegevens). Anderzijds dienen tevens om statistische gegevens m.b.t. het gebruik van de website op te slaan, waarmee dan d.m.v. analyse de service verbeterd kan worden. De gebruikers kunnen hun invloed uitoefenen wat betreft het inzetten van cookies. De meeste browsers bieden de optie om het opslaan van cookies te beperken of tegen te houden. Het is mogelijk dat het gebruik van de website zonder cookies beperkingen met zich meebrengt. U kunt online reclame cookies van ondernemingen beheren op de US site www.aboutads.info/choices/ of op de EU site www.youronlinechoices.com/uk/your-ad-choices/. 

Google Analytics

Wij gebruiken Google Analytics, een service van de Firma Google Inc. ("Google") voor webanalyses. Door gebruik van Google Analytics worden zog. "cookies" op uw computer opgeslagen, die een analyse mogelijk maken van het websitegebruik. De gegenereerde informatie m.b.t. uw gebruik (inclusief uw IP-adres) van deze website worden aan de server van Google in de Verenigde Staten doorgegeven en daar opgeslagen. Google zal deze informatie gebruiken om analyses m.b.t websitegebruik door te voeren, zoals bijv. anonieme evaluaties en grafieken bij page views en visits. Deze website gebruikt de data uitsluitend voor marktonderzoek en voor de optimalisatie van zijn website(s). Google zal deze informatie eventueel aan derden verstrekken, indien dit wettelijk voorgeschreven wordt, of indien derden de data in opdracht van Google bewerken. Verdere informatie over Google Analytics vindt u op internet of op www.google.com/analytics

Piwik

Deze website gebruikt Piwik, een open-source software voor een statistische analyse van de toegang van gebruikers. Piwik gebruikt zgn. “cookies”, tekstbestandjes, die op de computer van de gebruiker worden opgeslagen en die een analyse van het gebruik van de website mogelijk maken. De informatie over het gebruik van deze website, die door de cookie gegenereerd wordt, wordt opgeslagen op de server van de provider in Duitsland. Het IP adres wordt na de verwerking en vóór het opslaan geanonimiseerd. Gebruikers kunnen het gebruik van cookies weigeren en blokkeren, door de juiste browserinstelling te gebruiken. De provider wijst er echter op dat gebruikers in dat geval rekening moeten houden dat niet alle delen van de website oproepbaar zijn. 

Verklaring privacybescherming voor het gebruik van Facebook-Plugins (Like-Button)

Op onze sites zijn plugins van het sociale netwerk Facebook, 1601 South California Avenue, Palo Alto, CA 94304, USA geïntegreerd. De Facebook plugins herkent u aan het Facebook logo of de "Like-Button" op onze site. Een overzicht van de Facebook-plugins vindt u hier: http://developers.facebook.com/docs/plugins/ Wenn u onze sites bezoekt, wordt via de plugin een directe verbinding tussen uw browser en de Facebook server tot stand gebracht. Facebook ontvangt daardoor de informatie, dat u met uw IP-adres onze site heeft bezocht. Wanneer u de Facebook „Like-Button“ aanklikt terwijl u in uw Facebook account ingelogd bent, kunt u de inhoud van onze sites op uw Facebook-profil linken. Daardoor kan Facebook het bezoek op onze site aan uw gebruikersaccount toevoegen. Wij wijzen u erop, dat wij als aanbieder van de site geen kennis hebben van de inhoud van de verzonden gegevens of van het gebruik daarvan door Facebook. Verdere informatie hierover vindt u in Facebook's verklaring m.b.t. de privacybescherming op nl-nl.facebook.com/about/privacy/ Mocht u er de voorkeur aan geven, dat Facebook het bezoek aan onze sites niet toevoegt aan uw Facebook-gebruikers account, logt u dan op uw Facebook-gebruikers account uit. Bron: Facebook verklaring privacybescherming

Google + button

Deze website maakt gebruik van Google+, een social plug-in van social network Google Plus, dat beheerd wordt door Google, Inc., 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, United States ("Google"). De Google plug-in is herkenbaar door het "+1"symbool op een witte of blauwe achtergrond. Als een gebruiker een website binnen dit aanbod bezoekt, dat een Google plug-in bevat, dan zal de browser direct een verbinding met Google's servers tot stand brengen. De inhoud van de Google plug-in wordt direct naar uw browser gezonden en in de website opgenomen. De provider heeft daarom geen invloed op de data, die Google met de Google+ button heeft vergaard. Google verklaart dat door Google geen persoonlijke gegevens worden verzameld, tenzij de gebruiker het +1 symbool aanklikt Alleen bij ingelogde leden, worden zulke gegevens, waaronder het IP-adres bewaard en verwerkt. Google gebruikers kunnen details m.b.t. het doel en de omvang van verzamelde gegevens en de verwerking en het gebruik van gegevens door Google alsook m.b.t. daaraan gerelateerde rechten en setting opties ter bescherming van hun privacy vinden in de privacy informatie over de "+1"plug-in op: www.google.com/intl/de/+/policy/+1button.html en in de FAQ: www.google.com/intl/de/+1/button/.

Privacy beschermingsverklaring voor het gebruik van Twitter

Op onze pagina's zijn functies van de Twitter-dienst ingesloten. Deze functies worden aangeboden door Twitter Inc,, 1355 Market St, Suite 900, San Francisco, CA 94103, USA. Door het gebruik van Twitter en van de 're-tweet' functie worden de door u bezochte websites met uw Twitter-account verbonden en aan andere gebruikers doorgegeven. Daarbij worden ook gegevens aan Twitter overgebracht. Wij wijzen u erop, dat wij als aanbieder van de website niet door Twitter op de hoogte gesteld worden over de inhoud van de verzonden gegevens en het gebruik daarvan. Verdere informatie hierover vindt u in de privacybeschermingsverklaring van Twitter op http://twitter.com/privacy. Uw instellingen wat betreft privacybescherming bij Twitter kunt u veranderen m.b.v. uw accountinstellingen op http://twitter.com/account/settings ändern. Bron: Verklaring privacybescherming Twitter

Herroeping, veranderingen, correcties en actualiseringen

De gebruiker heeft het recht, om op aanvraag kosteloos informatie te verkrijgen over de persoonsgerelateerde gegevens, die van hem worden opgeslagen. Bovendien heeft de gebruiker het recht op correctie van onjuiste gegevens, blokkering en verwijdering van zijn persoonsgegevens, voor zover het in strijd is met enige juridische bewaringsplicht. 

Disclaimer

Aansprakelijkheid voor inhoud
De inhoud van onze sites wordt met de grootst mogelijke zorg samengesteld. Voor de juistheid, volledigheid en actualiteit van de inhoud kunnen wij echter niet garant staan. Als aanbieder van diensten zijn wij volgens de algemene wetten verantwoordelijk voor de eigen inhoud op deze sites. Aanbieders van diensten zijn echter niet verplicht, om de door hen gezonden of opgeslagen informatie van anderen te bewaken of naar omstandigheden te zoeken, die op een onwettige activiteit duiden. Verplichtingen om informatie volgens de algemene wetten te verwijderen of te blokkeren blijven onverminderd van kracht. Een desbetreffende aansprakelijkheid is echter pas vanaf het tijdstip mogelijk, waarop kennis is genomen van een concrete schending van het recht. Op het moment dat schendingen van het recht bekend worden, zullen wij de inhoud direct verwijderen.

Aansprakelijkheid voor links
Ons aanbod bevat links naar externe website van derden, op wier inhoud wij geen invloed kunnen uitoefenen. Daarom kunnen wij voor de inhoud van deze externe websites ook geen aansprakelijkheid op ons nemen. Voor de inhoud van de gelinkte sites is altijd de desbetreffende aanbieder of exploitant van de sites verantwoordelijk. De gelinkte sites worden op moment dat ze gelinkt worden op eventuele overtredingen gecheckt. Onwettige inhoud was op het moment dat de externe sites werden gelinkt niet duidelijk zichtbaar. Een permanente inhoudelijke controle van de gelinkte sites is echter, zonder concrete aanknopingspunten van een overtreding, niet redelijk. Mocht bekend worden dat er sprake is van rechtsovertredingen dan zullen wij de links direct verwijderen.

rotate